Vítejte na webu volebního sdružení obce Kunratice u Cvikova „Za nové změny

27. zasedání ZO Kunratice u Cvikova, jeho zápis a lži

Ani 27. zasedání zastupitelů obce Kunratice u Cvikova se neobešlo bez různých zajímavostí. Pojďme se telegraficky podívat na jeho průběh a opět se dočkáte i komentářů k zápisu, neboť po jeho přečtení jsem zjistil, že se do něj spousta informací nevešla. Možná zapisovatel neuznal za potřebné o nich veřejnost informovat nebo neměl dostatek času či nálady na jeho delší a detailnější vypracování a nebo (a tomu věřím nejvíce) nechtěl, aby se některé informace dostaly do rukou občanům Kunratic u Cvikova. Opět vyvstává otázka proč? Moje odpověď: proto, aby “někteří” zůstali těmi dobrými a ostatní zůstali těmi špatnými.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva | Napsat komentář

OÚ Kunratice u Cvikova občanům opět lže

Jak je to možné? Předchozí článek ještě ani nestihl vychladnout a další pochybení OÚ Kunratice u Cvikova vyšlo najevo. Dnes jsem se podíval na úřední desku u budovy OÚ a na ní se skví zápis z 25. zasedání ZO. Pokud byste tento zápis hledali dnes i na úřední desce na webových stránkách obce, byli byste zklamáni. Není tam. Paní Hanáková opět nezajistila zákonem stanovenou shodu obou úředních desek. Zajímavé je, že na obou variantách úřední desky je vyvěšen záměr prodeje, který byl schválen na 26. zasedání ZO.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva | Napsat komentář

26. zasedání ZO Kunratice u Cvikova

Na 26. zasedání ZO Kunratic u Cvikova se málem opakoval stejný problém, jako na 25. Opět vyvstal problém, kde naverbovat dalšího člena návrhové komise. Trn z paty starostovi nakonec vytrhl jeho syn, který se této zbytečné funkce ujal. Proč zbytečné? Jak jsem předeslal v závěru minulého článku, starosta není schopen řídit zasedání zastupitelstva a řešit problémy, které při něm vzniknou. V zákoně o obcích totiž není ani zmínka, že by se něco takového, co zde zastupitelstvo praktikuje, mělo, nebo muselo provádět. Opět se projevuje starostova neznalost zákona.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva | Napsat komentář

25. nezasedání ZO Kunratice u Cvikova

Zdá se, že se otěže oře se jménem Kunratice u Cvikova nešikovnému žokejovi vymykají stále častěji z rukou. 25. zasedání zastupitelů obce se opět nepovedlo. Začíná to být jakýsi Kunratický kolorit. Samozřejmě, že to bude prezentováno tak, že za to opět může pan Třísko a pan Pavlus. Ale opak je pravdou. Pojďme se podívat, kde že je vlastně ono jádro pudla.

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Pochybení úřadu | Napsat komentář

VS v Kunraticích u Cvikova

Na 23. zasedání ZO Kunratice u Cvikova starosta informoval, že podepsal smlouvu (samozřejmě bez vědomí a souhlasu zastupitelů) s Úřadem práce o poskytování veřejné služby. V podstatě jde o to, aby osoby pobírající sociální příspěvky, pracovali pro obec a udržely si tak nárok na příspěvek od státu.

Podle mých (zatím neověřených) informací již veřejná služba v Kunraticích u Cvikova probíhá. Další (nepotvrzenou) informací je, že by měla byt odstartována od příštího pondělí, tedy 5. března 2012. Tak jako tak, brzy se to ukáže, neboť podle slov starosty, by měl být startovní den právě dnes, tj. 1. března 2012.

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

24. zasedání ZO Kunratice u Cvikova

To by bylo, aby nebylo. V článku o 23. zasedání jsem se zaradoval nad tím, že snad starostovi konečně došlo, že se na zasedání zastupitelů obce musejí projednat pouze body, které byly dány na vědomí občanům. Bohužel, marně. Opět jsem byl starostou hrubě urážen, kupodivu bez zájmu přítomných zastupitelů. Byl jsem starostou napadán, že zkresluji jeho výroky. Asi měl na mysli jeho doslovné citování v minulém článku. Přistihl jsem pana Kettnera, že lže o mých výrocích, rovněž další lží se mne snažil přesvědčit i pan Tima, že já nemám ve svých tvrzeních pravdu.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva | Napsat komentář

Nepravdivý zápis z 23. zasedání ZO Kunratice u Cvikova

Jak jsem nastínil v minulém článku, objevila se na webu obce Kunratice u Cvikova výroční zpráva za rok 2011 podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které nebyla odsouhlasena. Její oficialita se opírá o nepravdivý bod č. 7 v zápisu z 23. zasedání ZO Kunratice u Cvikova. Pojďme se podívat na to, jak se na OÚ v Kunraticích u Cvikova svévolně mění obsah zveřejňovaných dokumentů.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva | Napsat komentář

Další veřejná lež

Víte jaká je výhoda pravdy? Nemusíte si pamatovat, co jste komu řekli. Již několikrát jsem zaregistroval, že starosta Kunratic u Cvikova lže. Bohužel, opět musím konstatovat, že jsem ho přistihl při této nepěkné činnosti.

Záležitost se odehrála na 23. zasedání zastupitelů Kunratic u Cvikova 25. 1. 2012. Zde jsem se dotázal starosty, proč je mi v rozpravách udělováno slovo až jako poslednímu. Odpověděl mi, že nejprve mají právo vyjádřit se zastupitelé. Na můj dotaz, kde k tomuto nesmyslu přišel, už mi starosta neodpověděl.

A já vím proč. Protože to je prostě lež. Starostovo tvrzení, že zastupitelé mají právo vyjádřit se dříve, než občané, je sprostá lež. V aktuálním jednacím řádu zasedání zastupitelů, je uvedeno, že slovo je diskutujícím udělováno v pořadí, v jakém se přihlásili.

To, že se starosta nevyzná v zákonech ČR, už nám častokrát předvedl. To, že se nevyzná ani ve vnitřní směrnici, kterou vydal samotný OÚ, je překvapující. Navíc pokud si matně vzpomínám, sám starosta byl předkladatelem současného jednacího řádu. Měl by jej tedy znát dokonale.

Je zřejmé, že starosta dělá všechno pro to, aby mi znechutil účast na jednání zastupitelů. Naneštěstí pro něj, mě jeho neznalost a jeho věčná pochybení spíše rozradostňují, protože se tím neustále potvrzuje mé tvrzení, že starosta by měl urychleně odejít nebo být odejit z funkce.

Rubriky: Aktuality, Pochybení úřadu | Napsat komentář

23. zasedání ZO Kunratice u Cvikova

Ani 23. zasedání zastupitelů obce Kunratice u Cvikova nebylo úplně dokonalé. Předně je však potřeba zmínit, že byl tentokrát zastupitelům předložen a hlavně jimi projednán, stejný program, jako ten, který byl předložen veřejnosti. Čas teprve ukáže, jestli nastala nová změna, kdy starosta konečně pochopil, že je proti zákonu přidávat body programu jednání aniž by o nich veřejnost věděla nejméně 7 dní před zasedáním, a nebo jestli starostovi došly nápady, co ještě honem do programu přidat. Osobně fandím teorii první.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva | Napsat komentář

Velký třesk

Velkým třeskem začala existence všeho, co doposud známe. Zlomový okamžik celého vesmíru, kdy se energie přeměnila ve hmotu.

Jenže běžní lidé se s setkávají se svými vlastními “velkými třesky”. Jeden takový se odehrál v Kunraticích u Cvikova i v neděli 15. ledna. Bohužel, skončil bezvědomím. Dnes ke mě dorazila nepotvrzená informace, že bezvědomí trvá.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu | 1 komentář