Volební program 2010 – 2014

  1. Obecní úřad bude pracovat bez uvolněných zastupitelů
  2. Všechny finanční výdaje budou předloženy k odsouhlasení zastupitelstvu a zveřejněny
  3. Každé pravidelné zasedání ZO bude veřejné a program zasedání bude znám 7 dní předem
  4. Vytvořit investičně stavební komisi
  5. Hledat další nové způsoby pro zlepšení informovanosti široké veřejnosti
  6. Dokončit opravu vodoteče (bývalý náhon) a hledat možnost technického zařízení na stavidle tak, aby byl zajištěn trvalý průtok nezávisle na lidské obsluze stavidla
  7. Postupně rekonstruovat veřejné osvětlení za použití energeticky méně náročné technologie
  8. Trvale se zabývat zlepšováním služeb a pracovních příležitostí pro obyvatele obce
  9. Přehledným hospodařením s finančními prostředky obce snížit vlastní náklady provozu obecního úřadu
  10. Za ušetřené finanční prostředky snížit výši poplatku za odvoz TKO (popelnice) o 50% za osobu a rok

Napsat komentář