OÚ Kunratice u Cvikova občanům opět lže

Jak je to možné? Předchozí článek ještě ani nestihl vychladnout a další pochybení OÚ Kunratice u Cvikova vyšlo najevo. Dnes jsem se podíval na úřední desku u budovy OÚ a na ní se skví zápis z 25. zasedání ZO. Pokud byste tento zápis hledali dnes i na úřední desce na webových stránkách obce, byli byste zklamáni. Není tam. Paní Hanáková opět nezajistila zákonem stanovenou shodu obou úředních desek. Zajímavé je, že na obou variantách úřední desky je vyvěšen záměr prodeje, který byl schválen na 26. zasedání ZO.

To však není vše. Zmiňovaný zápis z dílny Mgr. Minaříka je opět hotový paskvil. Opět se v něm dává za vinu panu Pavlusovi a panu Třískovi, že kvůli nim se nekonalo 25. zasedání zastupitelstva obce. To je vskutku holý nesmyl. Je zde uvedeno, že byli vyzýváni k ujmutí se funkce člena návrhové komise. Nikde ani zmínka o mém dotazu, proč se této (teď již je i zastupitelům jasné, že zbytečné a nežádoucí) funkce nechopí paní Hanáková nebo pan Mgr. Minařík. Opět jsou zde pošpiněni jen pan Pavlus a pan Třísko. Přitom na 26. zasedání ZO pan Mgr. Minařík předvedl, že není překážky, aby se této funkce zhostil. Pane Mgr. Minaříku, jsou to právě jen Vaše zápisy, které lze s úspěchem označit za tendenční a neobjektivní.

Korunu tomu ovšem Mgr. Minařík nasadil větou v zápisu z 25. zasedání ZO, ve které uvádí, že bez návrhové komise není možné řádné zasedání provést. Toto je však holý nesmysl a lež, kterou se snaží pana Pavluse a pana Třísku očernit. Zákon o obcích nikde žádnou návrhovou komisi nezmiňuje, natož aby o ní opíral proběhnutí zasedání ZO. Pane Mgr. Minaříku, já jsem Vám doporučoval, abyste si zákon o obcích přečetl a našel v něm stať o návrhové komisi. Kdybyste tak skutečně učinil, zjistil byste, že o ní zákon vůbec nepojednává a vyhnul byste se tomuto trapasu a lživému zápisu.

25. zasedání ZO se nekonalo jen díky neznalosti zákonů a neschopnosti starosty.

Jak jsem předeslal v článku o 25. nezasedání ZO, pan Minařík, a teď je vidět, že oba Minaříkové, společně s paní Hanákovou nejsou lidé na svých místech. Můžeme jen očekávat, kdy zase projeví svoji neznalost a neschopnost. Je již statisticky podloženo, že se jim do během 21 dnů opět povede. Alespoň jednomu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář