Lhář, lhář

Nebojte se, nepůjde o recenzi filmu režiséra Toma Shadyaca. K tomu tento blog není určen. Opět půjde o starostu Kunratic u Cvikova. Už jednou jsem ho přistihl při tom, když mi lhal. Dokonce veřejně. Napsal jsem o tom v článku Kunratického zpravodaje 2/2011.

V článku “Zákeřnost zákona? Ne. Jeho neznalost.” jsem popisoval starostův postoj ke svobodném přístupu k informacím. Slíbil jsem, že se podělím o získané informace. Chtěl jsem se například dopátrat kdo, za kolik a na čí pokyn hřiště vybudoval.

Starosta Kunratic u Cvikova na pokyn krajského úřadu vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí mé žádosti a na “nenápadnou radu” krajského úřadu (slova pokud má údaje fakticky k dispozici byla v rozhodnutí o mé stížnosti použita 3×) bylo důvodem právě to, že údajně nemá údaje fakticky k dispozici.

Takže, suma sumárum, starosta nemá fakticky údaje například k tomuto:

  • informace o výběrovém řízení
  • kdo hřiště postavil
  • za kolik bylo hřiště postaveno
  • čísla předpisů, jejichž normy hřiště splňuje
  • kdo je zodpovědný za jeho provoz

Jak je možné, že Obecní úřad Kunratice u Cvikova neví, kdo a za kolik provedl stavbu na jeho pozemku? Že nemá informace k výběrovému řízení, přičemž ve stavebním povolení, které jsem na mou žádost obdržel je uvedeno “Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Název a sídlo zhotovitele, který bude vybrán na základě výběrového řízení, bude oznámen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.“?

Jak je možné, že nemá žádné informace k normám, podle kterých jsou atrakce na hřišti vyrobeny, když ve stavebním povolení je stavebníkovi uloženo, že k oznámení o záměru započít s užíváním stavby připojí též doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků?

Jak je možné, že nemá fakticky údaje k osobě zodpovědné za provoz hřiště, když v onom nepodepsaném zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva ve vývěsce u budovy úřadu je uvedeno, že zastupitelstvo již vybralo správce hřiště? Zde je tedy evidentní, že opět v rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti starosta lhal.

O tu osobu správce mi ani tak nejde, ale zarážející je, že se starosta za každou cenu snaží ututlat, kdo a za kolik hřiště postavil. Jaký k tomu má důvod? Napadá mě jich spousta. Budí to ve mně dojem, že jde o něco nekalého, a že starosta nemá čisté svědomí.

A navíc, občané Kunratic u Cvikova, stále chcete mít jako hlavního představitele obce lháře? Zastupitelé, stále trváte na tom, že by starosta i nadále měl setrvávat ve své funkci? Krom jeho volby máte přeci i možnost jeho odvolání. Proč stále otálíte? Předložil jsem Vám tu málo důvodů pro jeho odvolání?

Pokud ano, jistě se během několika málo dnů najdou další. Za to Vám ručím.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře u Lhář, lhář

  1. Vratislav Rejzek napsal:

    Není možné, aby zmiňované údaje nebyly k dispozici. Většina musí být archivována několik let.

Napsat komentář