Nepravdivý zápis z 23. zasedání ZO Kunratice u Cvikova

Jak jsem nastínil v minulém článku, objevila se na webu obce Kunratice u Cvikova výroční zpráva za rok 2011 podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které nebyla odsouhlasena. Její oficialita se opírá o nepravdivý bod č. 7 v zápisu z 23. zasedání ZO Kunratice u Cvikova. Pojďme se podívat na to, jak se na OÚ v Kunraticích u Cvikova svévolně mění obsah zveřejňovaných dokumentů.

Při projednávání obsahu výroční zprávy, přednesla paní Hanáková tyto údaje:

  • Počet písemně podaných žádostí o informace: 2
  • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí: 2
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • Sankce za nedodržování tohoto zákona: 0
  • Počet stížností podaných podle § 16a: 3

Starosta se zeptal, jestli někdo má něco k tomu, načež jsem se přihlásil o slovo a uvedl jsem, že já jsem podával odvolání proti rozhodnutí, takže tam tedy nemůže být nula. Na to starosta odpověděl “Pravda, je tady chyba, opravíme, podával jste to dvakrát v loňským roce.” Dále při projednávání starosta uvedl “Opravíme to teďko, počet podaných odvolání proti rozhodnutí bude dvě. Má ještě někdo něco k tomu? Tak tam přepíšem, místo nuly dáme dvojku. Stala se chybička.

Při projednávání starosta nevěděl, jestli už je výroční zpráva vyvěšena nebo ne. Pane starosto, jak by mohla být vyvěšena, když ji zastupitelé ještě neschválili? Nebo u Vás je běžné vyvěsit neschválený dokument?

Starosta vyzval ZO k hlasování těmito slovy “Dávám hlasovat, kdo je pro předloženou výroční zprávu, opravenou na odvolání dvě, tak jak se to tam opravilo. Takže dávám hlasovat, kdo je pro?

Takže schválená výroční zpráva obsahuje

  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

Byl jsem zabrán psaním poznámek a po odhlasování výroční zprávy jsem si uvědomil, že jsem podával jen jedno odvolání. Ihned jsem se začal hlásit o slovo, ale starosta mě ignoroval a začal projednávat další bod programu. Až po přednesení bodu se mi dostalo slova a informoval jsem starostu, že jsem se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti odvolával pouze jednou a že ve výroční zprávě je opět chyba. Starosta řekl “Podíváme se, napíšem tam jedničku, abyste měl klid. Pro mě, za mě.“, také řekl “Tohle to tady nikoho netrápí, jenom Vás.

Tím je pro starostu napravování dalšího pochybení uzavřeno. Opět se projevuje jeho neschopnost při výkonu územní samosprávy. Výroční zpráva obce Kunratice u Cvikova za rok 2011, která je v současné době vyvěšena není odsouhlasena zastupiteli. Pracovníci OÚ Kunratice u Cvikova svévolně pozměnili její obsah.

V zápise z tohoto zasedání je uvedeno

Místostarostka obce přednesla ZO Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2011. p.J.Třísko vznesl připomínku, že v bodě 3 Výroční zprávy je uveden nepřesný údaj – počet podaných odvolání proti rozhodnutí není 0, ale 1.
ZO schválilo znění Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2011 s opraveným údajem v bodě 3.

Jak je popsáno výše, jedná se o lež. Nikdy jsem uvedené nevyřkl.

Ve zveřejněné výroční zprávě je však uvedeno

  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1

Napadá mne otázka, kolik dalších dokumentů, je možná pozměněno z libovůle pracovníků OÚ Kunratice u Cvikova bez vědomí a schválení zastupitelů? Nedokážu pochopit, jak si to vůbec někdo může dovolit. Vždyť se jedná o normální podvod.

Nejde mi o hodnotu 0, 1 nebo 2. Jde mi jen o to, ukázat občanům Kunratic u Cvikova, jak neopatrně nakládali při volbách se svým hlasem. Bohužel z neinformovanosti preferovali člověka, který není funkce starosty hoden, a jak zde neustále díky jeho soustavným pochybením proti zákonům ČR dokazuji, ani schopen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář