25. nezasedání ZO Kunratice u Cvikova

Zdá se, že se otěže oře se jménem Kunratice u Cvikova nešikovnému žokejovi vymykají stále častěji z rukou. 25. zasedání zastupitelů obce se opět nepovedlo. Začíná to být jakýsi Kunratický kolorit. Samozřejmě, že to bude prezentováno tak, že za to opět může pan Třísko a pan Pavlus. Ale opak je pravdou. Pojďme se podívat, kde že je vlastně ono jádro pudla.

Na iniciativní návrh Mgr. Minaříka, zastupitelstvo na svém 16. zasadání požadovalo písemné vyjádření pana Třísky k údajnému zanedbání povinností předsedy likvidační komise a udělení následné nesmyslné výtky zastupitelstva. Toto posléze vyústilo k označení pana Třísky zastupitelstvem za nedůvěryhodného, pročež rezignoval na funkci šéfredaktora Kunratického zpravodaje. Pravdu o likvidaci obecního majetku si můžete přečíst ve vyjádření pana Třísky. Zajímavý je též fakt, že na otázku “Kdo předal SDH věci k likvidaci?” nebylo starostou nikdy odpovězeno. Proč asi? Proč bylo po panu Třískovi požadováno, aby podepsal protokol o likvidaci, když se jí nezúčastnil a ani o ní nevěděl, protože se jednalo opět o svéhlavou akci starosty a jeho hasičů? Na základě toho pošpinění zastupiteli a také z důvodu nikdy nepublikovaného (ač tehdejším zapisovatelem, panem Pavlusem, obecnímu úřadu dodaného) zápisu ze 14. zasedání ZO, kdy byl pan Třísko odhlasován coby ověřovatel zápisu a nebyl tedy nikde uveden, se odmítá podílet na funkci ověřovatele zápisu a člena návrhové komise. Zajímavé je i to, že zápis z náhradního 14.  zasedání ze dne 10. 8. 2011, který byl sice vyvěšen ve skříňce před úřadem (tehdy ještě nebyla označena honosným nápisem Úřední deska) není publikován na oficiálním webu obce. Usnesení z tohoto zasedání rovněž ne. Opět se vnucuje otázka “Proč?

Na 17.zasedání zastupitelů obce byl na návrh starosty pan Pavlus odvolán z funkce zapisovatele. S odůvodněním, že vytváří zápisy tendenční a neobjektivní. Bohužel, z následujících zápisů od pana Mgr. Minaříka se nedozvíte takřka zhola nic o podstatě jednání. Na popud starostova syna, Mgr. Minaříka, byl pan Pavlus odvolán i z funkce administrátora webových stránek obce. Mgr. Minařík se opět oháněl “výtkou” ke stavu a úrovni webových stránek obce. Osobně mohu zodpovědně podotknout, že žádná očekávaná změna na obecním webu nenastala. Pokud ano, tak spíše k horšímu. Tyto skutečnosti odůvodňují, proč ani pan Pavlus nemá zájem se podílet na funkci ověřovatele zápisu či člena návrhové komise

Jak vidno, nepohodlní opoziční zastupitelé byli odstaveni. Rodina Minaříkova a zástupci SDH si v tuto chvíli mnuli ruce. Ale ouha…

Přichází 24. zasedání zastupitelstva. Schází se 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (v Kunraticích je potřeba ke splnění podmínky usnášeníschopnosti minimálně 6 členů). Starosta, coby předsedající zahajuje zasedání. Jsou zvoleni 2 ověřovatelé zápisu. Odečteme-li od 8 členů dva ověřovatele a pana Pavluse a pana Třísku, zůstanou nám 4 zastupitelé. Dva mají být zvoleni za členy návrhové komise (rozuměj sestaví znění přijatého usnesení). Jeden dobrovolník se našel, ale kde vzít toho druhého? Starosta marně apeloval na pana Pavluse a pana Třísku, ať se funkce ujmou, s trapnou poznámkou, že všichni zastupitelé berou stejnou odměnu za zasedání a tudíž by se měli podílet na práci stejnou měrou. Trapné na tom je to, že zmíněná odměna je necelých 80 Kč. Vznesl jsem dotaz, proč tedy není navržena paní Hanáková? Ta odpověděla, že usnesení podepisuje. Odpověděl jsem, že nemusí. I tak se z její strany nic dál nedělo. Můj další dotaz byl, proč se tedy členem návrhové komise nestane Mgr. Minařík? Na to mi starosta odpověděl, že to by tady už mohl dělat všechno jeden zastupitel (To už tu několikrát bylo, pane starosto, nevzpomínáte? A ani Vám to nijak nevadilo.). Ovšem ani Mgr. Minařík dál nejevil žádnou iniciativu v tomto směru. Starosty jsem se radši ani neptal, proč se funkce tedy nezhostí on sám. Bylo to zjevně bezpředmětné.

Suma sumárum: máme tu 4 zastupitele, kteří nemají o funkci člena návrhové komise zájem. Pan Pavlus, pan Třísko, ale také Mgr. Minařík a kupodivu i paní Hanáková. Nejprve zastupitelé zkusili hodinu jen tak sedět a čekat na pozdní omluvený příchod pana Iwanejka. Opozici to nevadilo a já šel alespoň na kávu. Jenže koalice “vyměkla” a zasedání se ukončilo.

Zkuste hádat, komu se ukončení dávalo na vinu… Ano, hádáte správně. Podle koalice za to může pan Pavlus a pan Třísko. Nikdo se nepozastaví nad nečinností starosty, jeho syna a místostarostky, že? Najednou se po “uličnících”, kterým byly vyřčeny výtky, požaduje, aby sestavili znění usnesení? Už zanikla obava, že by případné usnesení mohlo být tendenční či neobjektivní? Proč tedy neustanoví pana Pavluse opět zapisovatelem, když už se všechno jeví, že je to v pořádku?

A teď něco málo na zamyšlení. Co by se dělo, kdyby se tohoto zasedání pan Třísko a pan Pavlus nezúčastnili? Zastupitelstvo by bylo usnášeníschopné, ale kde v šesti zastupitelích sehnat 4, když evidentně se třemi z nich nelze počítat? Opět je něco špatně. Ale vždycky se to může hodit na Třísku a Pavluse, že?

Na závěr mi nezbývá nic jiného, než konstatování, že starosta Kunratic u Cvikova není schopen zastat funkci předsedajícího zasedání zastupitelů obce, protože nedokáže řešit naprosto běžné situace při zasedání. Navíc mi opakovaně dokázal, že není schopen ani dodržet jednací řád zasedání (byť ho sám předkládal). Opět prokazuje svoji neschopnost a nekompetentnost zastávat post starosty obce.

Pane Karle Minaříku starší, vyzývám Vás, abyste  občanům obce Kunratice u Cvikova prokázal, že disponujete vlastnostmi jako jsou soudnost a čest a odstupte z funkce zastupitele obce.

Zastupitelé obce Kunratice u Cvikova, Vás vyzývám k podpoře odchodu starosty ze zastupitelstva.

Kolik je ještě potřeba důkazů, abyste uvěřili, že pan Minařík není člověk na svém místě? Pokud Vám nestačí dosavadní přehled všech jeho omylů, přehmatů a porušení právních norem, nevadí. On jich ještě předvede spoustu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Pochybení úřadu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář