Sichr je sichr…

Když se podíváte na návrh programu pro 2. zasedání zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova na den 20. 11. 2014, zjistíte, že se bude jednat z drtivé většiny jen o odměnách pro zastupitele.

A zdá se, že je to velmi důležitá věc, kterou je nutno si pojistit. Proč? Vzpomeňme, na předposlední zasedání v minulém volebním období, kdy se projednávaly odměny zastupitelů, za jejich “mimořádnou” činnost.

Karel Minařík starší navrhoval odměnu pro zastupitele Kettnera za jeho činnost v komisi pro životní prostředí. Padl však dotaz, co prováděl, a za co by mu odměna tedy měla náležet. Bylo zmíněno, že organizoval prodej obecních stromů pro jejich pokácení k výrobě palivového dřeva. Ale ouha…

Když si projdete veškerá usnesení za minulé volební období, nikde nenajdete jedinou žádost o prodej a následné pokácení obecních stromů. Takže se na pokyn zastupitele Kettnera se souhlasem Karla Minaříka staršího se prováděl prodej obecních stromů bez vědomí a souhlasu zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova. Občané, stále nevěříte, že si Karel Minařík starší dělá v obci co chce?

Další důležitá věc, která se týká těchto nekalostí: strom je nemovitý majetek a musí se k němu přistupovat stejně jako například k pozemku. Proto se při jeho prodeji musí postupovat podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zde se prvním odstavci praví: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.

Jak vidíte, zákony v naší obci zřejmě neplatí. Budete na to myslet i v příštích volbách?

Abych se vrátil k tématu. Pod tíhou těchto fakt již bylo zastupitelům stydno a většina z nich neměla odvahu si před veřejností o odměnu požádat, či ji přijmout. I když se i přesto našli slabomyslní jedinci, kteří hlasovali pro udílení odměn. Proto je tedy jako nejdůležitější v obci, stanovit bakšiš pro nečinné výbory a komise (ano i nečinné). To, že stále není funkční veřejné osvětlení a že veřejný rozhlas funguje nefunguje, je podle zastupitelů prkotina, která občany netrápí, a o kterou se vůbec nemusí zajímat.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Sichr je sichr…

 1. barborka napsal:

  Dokument pravdy – i vítěz má mít své zásady a morální odpovědnost.

  Zásady SLK (Starostové pro Liberecký kraj) pro komunální volby
  Sněm SLK přijal na svém jednání 6.3.2014 doporučující usnesení o zásadách, které by měly být dodržovány těmi, kteří budou kandidovat v obcích a městech pod hlavičkou SLK:

  1. Zveřejňování smluv (podpora Registru smluv)
  2. Veškeré materiály do zastupitelstva na webu obce/města
  3. Majetková přiznání zastupitelů na webu obce/města
  4. Maximální informovanost občanů
  5. Zápisy z jednání zastupitelstva na webu obce/města
  6. Transparentní účet
  7. Otevřená výběrová řízení
  8. Odpovědné hospodaření

  Kandidáti na kandidátní listině politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj,
  které bylo zaregistrováno pro volby do zastupitelstva Obce Kunratice u Cvikova

  1. Karel Minařík starosta obce Kunratic u Cvikova
  2. Božena Hradecká účetní „
  3. Tomáš Langr operátor dráhy „
  4. Miroslav Wágner nezaměstnaný „
  5. Miroslav Novotný OSVČ „
  6. Antonín Hrňa dělník „
  7. Petr Tima konstruktér „
  8. Josef Ondřejka OSVČ „
  9. Václav Kettner důchodce „
  10. Zdeněk Grežďo dělník „
  11. Martin Novotný dělník „

  Lídr kandidátky p.Minařík, asi opomenul informovat na sněmu SLK, že výše uvedené zásady již máme v Kunraticích u Cvikova dávno zavedeny a je ztrátou času se něčím takovým zabývat, protože „U nás se to vždycky takhle dělalo“.

  A co ostatní členové kandidátky, vědí za co kandidovali ?

  Možná, že předseda SLK trochu podlehl dlouholetým „zkušenostem“ od takových jako jsou p.Minařík, ale jak ukazují poslední události, nebyl to dobrý vzor.

  Sdělení od policie o vyšetřování jeho osoby a obvinění z porušení zákonů řeší ovšem vysoce morálním přístupem. Okamžitě odstoupil z funkce předsedy SLK. To následující můžeme sledovat v téměř přímém přenosu.

Napsat komentář