Vítejte na webu volebního sdružení obce Kunratice u Cvikova „Za nové změny

Opoziční okénko

Když už jsme byli zařazeníi do povědomí čtenářů zpravodaje, pod název “opozice”, je třeba také vysvětlit , že toto uskupení má své místo v demokratickém rozhodování a ve spoluúčasti na chodu věcí veřejných, v daném případě I dohled na dodržování zákonných norem v obci.

Tam, kde si je vládnoucí uskupení vědomo toho, že vždy postupuje ve znění zákonů a demokraticky, bez obav pověřuje opoziční uskupení kontrolní činností.

Nemohla by potom nikdy nastat situace, že “Kontrolní” a “Finanční výbor” nemají svoje plány práce, ke splnění svých povinností musí být někdy I opakovaně vyzýváni. A zpráva Kontrolního výboru pak obsahuje tolik pochybení, že se k přepracování vrací I třikrát.

A co se nám opozici nelíbí: Celý příspěvek

Rubriky: Zasedání zatupitelstva | Napsat komentář

Sichr je sichr…

Když se podíváte na návrh programu pro 2. zasedání zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova na den 20. 11. 2014, zjistíte, že se bude jednat z drtivé většiny jen o odměnách pro zastupitele.

A zdá se, že je to velmi důležitá věc, kterou je nutno si pojistit. Proč? Vzpomeňme, na předposlední zasedání v minulém volebním období, kdy se projednávaly odměny zastupitelů, za jejich “mimořádnou” činnost.

Karel Minařík starší navrhoval odměnu pro zastupitele Kettnera za jeho činnost v komisi pro životní prostředí. Padl však dotaz, co prováděl, a za co by mu odměna tedy měla náležet. Bylo zmíněno, že organizoval prodej obecních stromů pro jejich pokácení k výrobě palivového dřeva. Ale ouha…

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu | 1 komentář

A už je to tu zas…

Vážení občané Kunratic u Cvikova,

začalo nám nové volební období a s ním je spojeno ustavující zasedání, kde se ze zvolených kandidátů stanou zastupitelé.

Ustavujícímu zasedání, které se konalo dne 5. 11. 2014, předsedal nekonečný neumětel a lhář Karel Minařík starší. Proč neumětel a lhář? O tom, že Karel Minařík starší lže, jsem předložil již několik důkazů v předešlých příspěvcích (zkuste si na tomto webu vyhledat slovo lže nebo lhář). Podívejme se nyní na neumětela.

Po více jak dvaceti letech neví, jak by mělo probíhat ustanovující zasedání. Do dnes zjevně neví, že zastupitel může o něčem hlasovat, až když složí slib zastupitele. Ještě před složením slibu bylo hlasováno o třech bodech navrhovaného programu. Takové hlasování je neplatné. Bohužel, nikoho z přítomných zastupitelů to nezajímalo a přítomní stoupenci těmto pochybením ještě nadšeně tleskají. Jejich demagogie je předurčuje nejspíš i k potlesku právě vraždícímu vrahovi, pokud jím bude ta správná osoba.

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Zasedání zatupitelstva | Napsat komentář

Předvolební test

Čí jste volič?

Vážení občané Kunratic u Cvikova, tento jednoduchý test Vám odpoví na otázku, čí jste volič. Odpovídejte pravdivě na otázky a počítejte si odpovědi ano a ne. Na konci testu podle počtu odpovědí naleznete kýženou odpověď.

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Náhoda?

Náhoda je blbec. Podívejme se na několik málo “náhod”, které se udály v naší obci.

V roce 2006 získá obec dotaci na výstavbu sociálního bydlení. V roce 2010 se buduje “dětské hřiště” a získává se dotace 450 000  Kč na nákup hasičského auta. V roce 2014 získávají obce ve Svazu obcí Novobroska dotaci na vybudování varovného protipovodňového systému, který v obci bude sloužit i jako veřejný rozhlas.

Na první pohled samé pěkné věci, ale pojďme se podívat do zákulisí těchto počinů.

Pokud se vám letopočty zdají nějaké povědomé, či nějak významné, máte naprostou pravdu. Jedná se o roky, ve kterých se volilo a bude volit nové zastupitelstvo obcí. Ještě máte pocit, že se dotace sešly náhodně? Nebo nabýváte dojmu, že je za tím něco více?

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Hra o čas

Hra o čas je tak stará, jak lidstvo samo a jistě si ji zahrál už každý z nás. Cílem je dostat pod kontrolu právě čas. Náš čas. Kdy hru o čas nejčastěji hrajeme? Jsou dvě charakteristické varianty, ale všechny vycházejí z toho, že máme času žalostně málo. Když se Vaše událost kvapem blíží můžete buďto zrychlit svoje tempo a stihnout ji a nebo pokud na ní nemáte dostatek sil, událost odložíte. Nic nového, já vím. Pojďme se po připomínce této hry podívat na letošní první (ne)zasedání zastupitelů obce Kunratice u Cvikova.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva | 2 komentáře

34. zasedání ZO Kunratice u Cvikova

Fraška a klaka

Duo Minařík & Minařik svým výstupem na 34. zasedání ZO dokázalo, že oba aktéři jsou zdatnými ochotníky. Starostův údiv nad počtem místních občanů lačnících po účasti na  zasedání a jeho „rychlé rozhodnutí“ přesunout konání zasedání na sál kulturního domu působilo komicky, neboť po otevření dveří od sálu čekaly na ZO i občany již připravené židle v řadách kolem stolů pro jednání zastupitelů obce. Ti též měli na stole připravené i minerálky.

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Pochybení úřadu | Napsat komentář

Komunistická dezinformace v Kunraticích u Cvikova

Minulý týden obdrželi rodiče kunratických žáků dopis od ředitelky školy s oznámením, že se o týden posouvá zahájení školního roku. Stejný dokument vyvěsila paní Hanáková aktivně po pracovní době i na úřední desku vedle úřadu. Zajímavé je, že najednou vyvinula nějakou činnost i v době svého volna. Aby ne, šlo přece o “dobrou věc” – hodit špínu na Pavluse. Jenže, jak je u paní Hanákové zvykem, není schopna zajistit splnění povinností daných zákonem. Obec má povinnost zveřejňovat informace na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup (rozuměj na internetu), ovšem na webových stránkách do dnes toto oznámení není. O tomto soustavném porušování zákona již bylo několikrát glosováno na zasedání zastupitelstva Kunratic u Cvikova, ale k nápravě zatím bohužel nedošlo. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Obzvláště, když nechce. A o to hůř, když není schopen.

Celý příspěvek

Rubriky: Pochybení úřadu | Napsat komentář

Nebojte, nedáme se a nedáme ani Vás

Jestli měl v Kunraticích u Cvikova někdo radost, že nám došel dech či náboje, byl na velikém omylu. Jediné čeho se nám v poslední době nedostávalo, byl dostatek času na informování kunratických občanů o nekalostech na místním obecním úřadu.

Jsme však zpět a v plné síle. Můžete se těšit na záplavu zpráv, které se jako vždy budou opírat o pravdivé důkazy a nebudou smyšlené a pokroucené jako ty, které poskytuje obecní úřad v Kunraticích u Cvikova.

Hned v následujícím článku poodkryjeme aktuální a velmi ožehavé téma – rekonstrukci v kunratické škole. Rodiče žáků zdejší školy se dozvědí pravdu o tom, jak je to s odkladem zahájení školního roku.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Záměr, pokus o vtip nebo opět neschopnost?

Jak jinak by se dalo nazvat publikování závěrečného účtu za rok 2011? Oskenovaná kopie je naprosto nečitelná a nepoužitelná. Závěrečný účet za rok 2010 je také na svém konci naprosto nečitelný. Přesto, že bylo rozhodnuto o nápravě, nic se za celý rok nezměnilo. To, že se nedaří publikovat čitelné závěrečné účty se už snad ani nedá nazvat náhodou.

Kdo má potřebu něco tajit občanům Kunratic u Cvikova o obecních financích a hlavně proč? Proč nemají zastupitelé obce snahu ani potřebu tuto závadu odstranit?

Je snadné prohlašovat, že obec nemá peníze, když OÚ není schopen důvěryhodně prokázat, jak se s nimi hospodaří. Komu to vyhovuje? Proč už 4 roky po sobě obec končí závěrečné hospodaření schodkem?

Rubriky: Pochybení úřadu | Napsat komentář