Komunistická dezinformace v Kunraticích u Cvikova

Minulý týden obdrželi rodiče kunratických žáků dopis od ředitelky školy s oznámením, že se o týden posouvá zahájení školního roku. Stejný dokument vyvěsila paní Hanáková aktivně po pracovní době i na úřední desku vedle úřadu. Zajímavé je, že najednou vyvinula nějakou činnost i v době svého volna. Aby ne, šlo přece o “dobrou věc” – hodit špínu na Pavluse. Jenže, jak je u paní Hanákové zvykem, není schopna zajistit splnění povinností daných zákonem. Obec má povinnost zveřejňovat informace na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup (rozuměj na internetu), ovšem na webových stránkách do dnes toto oznámení není. O tomto soustavném porušování zákona již bylo několikrát glosováno na zasedání zastupitelstva Kunratic u Cvikova, ale k nápravě zatím bohužel nedošlo. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Obzvláště, když nechce. A o to hůř, když není schopen.


V oznámení rodičům jsou na jeho několika řádcích hned dvě lži. První je, že za to může pan Pavlus a druhá je, že pan Pavlus podal stížnost na Stavební odbor cvikovského úřadu. Nejprve vyvrátím druhou lež.

Pan Pavlus podal na Stavební odbor podnět, protože měl podezření na porušení stavebního zákona. Nepodal tedy žádnou stížnost. Podnět byl podán až po nahlédnutí do stavební dokumentace k rekonstrukci školy, ve které nebylo nalezeno stavební povolení. Na budově školy nebyl rovněž vystaven štítek o povolení stavby. Obecní úřad Kunratice u Cvikova opět nesplnil zákonnou povinnost danou stavebním zákonem (§ 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona – z. č. 183/2006 Sb.). Navíc jak se zdá, není ani schopen vést dokumentaci ke stavbě. K dokreslení celé situace: starosta při nahlížení do stavební dokumentace předložil dva různé rozpočty stavby, oba bez podpisu dodavatele.

Stavební odbor podnět prošetřil a svým sdělením konstatoval, že k porušení zákona nedošlo. Nedivím se, neboť pan Minařík starší doběhl nakonec na dveře školy štítek vystavit.

Nyní můžu vyvrátit i první lež. Obcí již proběhly “zaručené zprávy”, že se kvůli Pavlusovi zastavily práce na rekonstrukci ve škole. Raději si ani nechci vybavovat jméno té aktivní osoby, která tyto informace po obci trousila už od pošty. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že podnět stavebnímu odboru byl podán 22.8.2012 a již 23.8.2012 provedl stavební odbor kontrolní prohlídku ve škole. Již víme, že porušení zákona neshledal. Pokud tedy k žádnému porušení stavebního zákona nedošlo, nevznikl žádný důvod k pozastavení stavby. Jak by tedy pan Pavlus mohl mít na svědomí týdenní odklad zahájení školního roku?

Osobně si myslím, že zřizovatel školy, tj. Obecní úřad Kunratice u Cvikova, chtěl ještě bez kolaudačního souhlasu vpustit Vaše děti do školy. Vzhledem k tomu, že se díky neschopnosti místního OÚ upozornilo vlivem nesrovnalostí ve stavební dokumentaci na rekonstrukci školy, jsou již kroky zřizovatele opatrnější a děti se dostanou do školy až po kolaudaci. Z předcházejícího odstavce je patrné, že termín kolaudace nebyl podnětem pana Pavluse nijak dotčen.

K závěru dodám, že se pan Pavlus proti jednání vedení školy a vedení OÚ Kunratice u Cvikova rozhodl bránit právní cestou.

Podivné na celé záležitosti je, že stavba financovaná z veřejných zdrojů za cenu hodně převyšující jeden milion korun, byla provedena bez výběrového řízení. Na zasedání zastupitelstva nebyla předložena ani smlouva o vypracování projektu ani smlouva s dodavatelem stavby. Tyto smlouvy OÚ Kunratice u Cvikova nikde nepublikoval. Pokud jsou smlouvy podepsány, podepsal je starosta v rozporu s usnesením zastupitelstva, které mu nařizuje předložit veškeré smlouvy zastupitelstvu ke schválení a udělení souhlasu s jejích podpisem.

Ovšem tyto nesrovnalosti jistě neunikly ani členům kontrolního výboru a jistě podniknou nějaké kroky směřující k nápravě věci. Nebo snad ne?

Přesněji řečeno, ne. Kontrolní výbor v obci Kunratice u Cvikova nic nekontroluje. Jen mi jejich člen poděkoval za připomenutí toho, že je jeho zákonnou povinností kontrolovat dodržování právních předpisů obecním úřadem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář