Náhoda?

Náhoda je blbec. Podívejme se na několik málo “náhod”, které se udály v naší obci.

V roce 2006 získá obec dotaci na výstavbu sociálního bydlení. V roce 2010 se buduje “dětské hřiště” a získává se dotace 450 000  Kč na nákup hasičského auta. V roce 2014 získávají obce ve Svazu obcí Novobroska dotaci na vybudování varovného protipovodňového systému, který v obci bude sloužit i jako veřejný rozhlas.

Na první pohled samé pěkné věci, ale pojďme se podívat do zákulisí těchto počinů.

Pokud se vám letopočty zdají nějaké povědomé, či nějak významné, máte naprostou pravdu. Jedná se o roky, ve kterých se volilo a bude volit nové zastupitelstvo obcí. Ještě máte pocit, že se dotace sešly náhodně? Nebo nabýváte dojmu, že je za tím něco více?

Berte v potaz, že plénum Svazku obcí Novoborska tvoří starostové členských obcí, takže se tyto dotované akce dají lehce využít jako předvolební kampaň a maskovat tak velkolepou novinkou v obci neschopnost a průšvihy v končícím volebním období.

Připomínám, že při budování sociálního bydlení v Kunraticích u Cvikova, se do role stavebního dozoru pasoval Karel Minařík starší a nebyl schopný odhalit nekvalitní práci dodavatele. Dodnes objekt provází technické problémy s izolací. Rovněž nepohlídal termín kolaudace a obec díky němu přišla o nemalou částku peněz. Nebyl nijak potrestán.

Výstavbu “dětského hřiště” provází opět spousta otazníků. Opět je stavebním dozorem rádoby starosta Kunratic u Cvikova. Výstavba se provedla a financovala na jeho pokyn a bez vědomí zastupitelstva. Stavební dokumentace obsahuje chyby a v některých místech je popisována jako stavba rodinného domku. U této akce neproběhla kolaudace, byl vydán pouze souhlas s užíváním, což odporuje zákonu. Za toto se už jinde zodpovídá paní Srbová, která v té době pracovala na stavebním odboru MÚ ve Cvikově. Obecní úřad Kunratice u Cvikova mi nedoložil atestaci k jednotlivým atrakcím. Nikdo tedy nemůže garantovat bezpečnost a nezávadnost herních prvků. A jak se to v Kunraticích u Cvikova vždycky dělalo, Karel Minařík starší opět nebyl potrestán.

Jistě si mnozí vzpomínáte na předvolební slib Karla Minaříka staršího hasičům, pokud mě budete volit, koupím vám nové auto. Jako předsedovi volební komise v roce 2010 mi prošly rukama všechny volební listky. Kdo volil hasiče, volil zároveň Karla Minaříka staršího. A voilà, obec nakrátko po volbách investuje do SDH Kunratice u Cvikova 750 000 Kč na nákup nové hračky v podobě hasičského auta. Jen pro dokreslení situace, SDH ve Cvikově obdržel v roce 2010 z rozpočtu obce Cvikov 1 106 000 Kč. Máte pocit, že SDH Kunratice u Cvikova je natolik efektivní, že potřebuje tak vysoký rozpočet? A jako perličku dodám, že obce v okolí Cvikova, které nemají zřízenou jednotku, která by byla zařazena do IZS, platí obci Cvikov pouhých 30 000 Kč ročně, aby zajistily své zákonné povinnosti ohledně zajištění požární ochrany.

A nakonec slavný veřejný rozhlas v obci Kunratice u Cvikova. V odpovědi Karla Minaříka staršího na petici občanů ohledně veřejného rozhlasu je uvedeno:

V současné době je termín realizace rekonstrukce rozhlasu v naši obci stanoven vybranou firmou na květen letošního roku. Tuto informaci již zastupitelé věděli z konce roku 2013. Také veškeré další informace o průběhu realizace rozhlasu byly předneseny na zasedání zastupitelstva a uvedeny v zápise i v usnesení.

Jedná se o snůšku lží, jež jsou Karlovi Minaříkovi staršímu vlastní. On totiž neustále porušuje zákonem stanovenou povinnost informovat o dění v obci. Čokoládu třem nejrychlejším, jež mi předloží zápisy či usnesení, které obsahují výše uvedené informace. Zeptejte se kteréhokoliv zastupitele jak se jmenuje firma, která systém instaluje…

Nenechte se opět ošálit předvolebními akcemi v obci Kunratice u Cvikova v podobě veřejného rozhlasu či opravy veřejných komunikací. Jedná se o předvolební kampaň.

Uvedené rozhodně nejsou zásluhou Karla Minaříka staršího. Člověk, který na 500 m dlouhou ulici poptává umístění pouze jednoho svítidla veřejného osvětlení, není takovýchto akcí schopen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář