A už je to tu zas…

Vážení občané Kunratic u Cvikova,

začalo nám nové volební období a s ním je spojeno ustavující zasedání, kde se ze zvolených kandidátů stanou zastupitelé.

Ustavujícímu zasedání, které se konalo dne 5. 11. 2014, předsedal nekonečný neumětel a lhář Karel Minařík starší. Proč neumětel a lhář? O tom, že Karel Minařík starší lže, jsem předložil již několik důkazů v předešlých příspěvcích (zkuste si na tomto webu vyhledat slovo lže nebo lhář). Podívejme se nyní na neumětela.

Po více jak dvaceti letech neví, jak by mělo probíhat ustanovující zasedání. Do dnes zjevně neví, že zastupitel může o něčem hlasovat, až když složí slib zastupitele. Ještě před složením slibu bylo hlasováno o třech bodech navrhovaného programu. Takové hlasování je neplatné. Bohužel, nikoho z přítomných zastupitelů to nezajímalo a přítomní stoupenci těmto pochybením ještě nadšeně tleskají. Jejich demagogie je předurčuje nejspíš i k potlesku právě vraždícímu vrahovi, pokud jím bude ta správná osoba.

V úvodu byli přítomní seznámeni s jednacím řádem zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova. Připomínám, že předkladatelem aktuálního znění, byl Karel Minařík starší (tudíž by jeho znění měl dobře znát).

Když nahlédnete do jednacího řádu, naleznete ve čtvrtém odstavci sedmého článku tuto větu: Předsedající zahájí zasedání, prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a je tedy schopno se usnášet. Přítomní, postřehli jste, že by někdo něco takového provedl? Že ne? Nedivím se. Je to jasný důkaz o tom, že Karel Minařík starší ignoruje veškeré legislativní normy, včetně svých.

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tak je tomu i v naší obci, kdy slepí a hluší (v tom lepším případě…) dosadili do čela úřadu člověka, jehož charakter a schopnosti se ani charakterem a schopnostmi nazvat nedají. Snad nové tváře v zastupitelstvu budou mít všech pět pohromadě a nebudou též tupě zvedat ruku pro všechny nesmysly, které navrhne kdejaký neumětel.

Nezbývá nám nic jiného, než doufat, že před každým hlasováním si zastupitelé v hlavě připomenou, co občanům Kunratic u Cvikova veřejně slíbili. Že už si nepamatujete ani vy?

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Karle, ty nemusíš. Nemáš ani potuchy o významu slov věrnost, čest, svědomí či zákon.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Zasedání zatupitelstva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář