Jak se nekonalo zasedání zastupitelstva

Jak jsem se v minulém příspěvku zaradoval nad tím, že si zaměstnanci Obecního úřadu Kunratice u Cvikova konečně přečetli zákon o obcích, tak teď musím zaplakat, že má radost byla předčasná

Včera (15. 9. 2011) jsem se byl podívat na náhradním 17. zasedání zastupitelů. Tentokráte se sešlo 7 zastupitelů, takže zasedání již bylo usnášeníschopné. Musím podotknout, že už se o zasedání zastupitelů pomalu začíná zajímat i veřejnost z řad občanů Kunratic u Cvikova. Stejně jako včera, tak i na minulém (nezahájeném) zasedání jsme se přišli podívat čtyři. Všichni další jste vítáni.


Starosta zahájil zasedání a navrhl ověřovatele zápisu zasedání. Hlasovalo se. Pan Pavlus a pan Třísko, zcela v souladu s principy demokracie při hlasování, využili svého práva a volby se zdrželi. Ano správně. Již z minulého příspěvku víte, že aby v Kunraticích u Cvikova bylo zastupitelstvem cokoliv schváleno, musí návrh získat minimálně šest hlasů. A 7 – 2 rozhodně 6 není. První návrh na ověřovatele zápisu tedy nebyl přijat.

Starosta překládá druhý návrh a dává hlasovat. Pan Třísko a Pavlus opět při hlasování projevili svou svobodnou vůli, bohužel k nevoli starosty. Ani druhý návrh nebyl přijat.

Bezmocný starosta ukončuje zasedání zastupitelstva a sděluje, že náhradní zasedání bude svoláno do patnácti dnů. Ale ouha! Když si pozorně přečtete zákon o obcích, ne tak zběžně jako starosta (jestli se o to alespoň někdy pokusil), zjistíte, že tato situace není legitimní důvod k ukončení zasedání zastupitelstva. Musím tedy opět konstatovat, že došlo k dalšímu pochybení.

Smutné je, že teď páni Třísko a Pavlus vypadají jako “ti špatní”, když projevili svůj názor – odlišný od starostova a jeho stoupenců. Proč nejsou “špatní” ti zastupitelé, kteří se zasedání nezúčastnili a mohli zcela zvrátit výsledek hlasování? Oni totiž nesou též svůj podíl na hlasování. Nepřítomní se totiž počítají mezi ty, kteří se zdrželi hlasování. Tudíž starostovy návrhy smetli ze stolu stejně tak, jako pan Pavlus a Třísko. A to poměrem 4:2. Tak, kdo je teď více “špatný”? Starostovi stoupenci a nebo pan Třísko s panem Pavlusem?

Věřím, že starosta je teď velmi rozhořčen z toho, jek se mu vedení obce pomalu bortí pod rukama. Dvacet let si tu kraloval, ale sdružení Za nové změny nové změny skutečně přináší. Jemu určitě. Věřím i tomu, že si dá záležet na tom, aby na příštím zasedání byla účast jeho bližních hojnější. Pro příště mu mohu jen doporučit, aby se obklopil loajálnějšími, schopnějšími a spolehlivějšími lidmi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář