Hle, už umí číst! Snad…

Číst se naučíme na prvním stupni ZŠ. Tedy, alespoň drtivá většina z nás. Ale mezi číst a “číst” je veliký rozdíl. Jde mi o skutečné “čtení”, kdy rozumíme čtenému textu. To znamená, že chápeme to, co právě čteme. Ne všichni toto bohužel bravurně zvládají.

Onehdy, 13. 7. 2011, na 14. zasedání zastupitelů obce Kunratice u Cvikova se stala nemilá věc. Zastupitelé v průběhu zasedání porůznu odcházeli a přicházeli a najednou jich na jednání zůstalo jen pět. Tento počet je již méně, než nadpoloviční většina a zastupitelstvo není usnášeníschopné. Zákon o obcích tuto skutečnost zná a zaujímá k ní jasné stanovisko.

§ 92 odst. 3

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

Starosta, poněkud zaskočen touto situací, nakonec prohlásil, že ukončuje zasedání. Potud vše v pořádku. Problém však nastal při plnění posledních dvou vět citovaného odstavce § 92 zákona o obcích.

Stojí za to, podívat se i na první dva odstavce § 92.

  1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
  2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

Tím se dostáváme k jádru pudla. Těm, kterým kromě čtení jdou i počty, jistě u 13 + 15 vyjde 28. Tedy náhradní zasedání mělo být nejpozději 28. 7. 2011. Jenže starosta ani místostarostka se ke svolání zasedání na tento termín nijak neměli, tak tak učinil pan Pavlus, coby zastupitel. Pozvánky odeslal zastupitelům e-mailem. Z OÚ Kunratice u Cvikova mu došly hned dvě odpovědi. Jedna od účetní OÚ “to už si tu svolává zasedání kdo chce?” a druhá bez podpisu z oficiální e-mailové adresy obce, že se na tom ukončeném, nedokončeném zasedání odhlasovalo, že další zasedání bude až 10. 8. Jak je vidět, OÚ Kunratice u Cvikova opět pochybil a zákon ho zjevně nezajímal. Na zasedání svolané panem Pavlusem na den 29. 7. přišli pouze pan Třísko a Pavlus. Omluvil se pan Kettner a paní Králová, která měla překládat informace k bodu týkajícího se obecních financí. Ostatním to bylo asi jedno.

A teď k mé radosti z toho, že už umí číst. Většina z Vás se asi už nemusí ani ptát “Kdo?”, a těm, co se ptají, odpovídám: starosta a místostarostka. A jak jsem na to přišel? Přečtěte si nejprve ještě jednou § 92 odst. 3. Teď nás pro změnu zajímá první část druhé věty.

Ano, už i tento stav naše zastupitelstvo zažilo. Stalo se to na 17. zasedání dne 31. 8. 2011. Sedm(!) z jedenácti zastupitelů se omluvilo (už z předchozího textu víme, že pokud jich chybí 6, není zdejší zastupitelstvo usnášeníschopné) a starosta se ani neobtěžoval informovat o této skutečnosti ani zbylé zastupitele a nechal je vážit cestu na OÚ, ani veřejnost. Nicméně, starosta tedy ani nezahájil zasedání a rovnou jej ukončil a prohlásil, že jej svolává na 21. 9. 2011. Ano, správně tušíte, že to mělo být nejpozději do 15. 9.

Napadlo mě, že to snad ani nemůže být pravda, když ve starostou předložené úpravě jednacího řádu (obdrželi ji zastupitelé, kteří přišli (Bc. Hradiská, Třísko a Pavlus)) byl zakomponován i citovaný § 92!

Ale zázraky se dějí a našemu sdružení Za nové změny se změna podařila. Zdá se, že se náš úřad začíná pomalinku (opravdu zatím jen velmi zvolna) řídit zákonem. Starosta se stihl naučit “číst” a SMSkami obeslal zastupitele a informoval je, že se zasedání zastupitelstva koná v zákonném termínu, 14. 9. 2011. Ještě by to chtělo informovat i veřejnost, protože sic je tato informace na oficiálním webu obce, tak není na veřejně přístupné vývěsce vedle budovy OÚ. Tam je zatím jen ten cár bez podpisů ze 14. zasedání.

A není příští zasedání náhodou už 17.? Kdy se asi objeví zápis a usnesení z 15. a 16. zasedání? Možná na Vánoce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář