Zákeřnost zákona? Ne. Jeho neznalost.

Zákon o svobodném přístupu k informacím (z. č. 106/1999 Sb.) obsahuje pouze 22 paragrafů. Někomu to možná přijde málo (některé jich obsahují i několik set), někomu moc. OÚ Kunratice u Cvikova patří zjevně do té druhé skupiny.

Když jsem si podal první žádost o informaci – kopii jednacího řádu, proběhlo vše bez problému. Tedy, co se poskytnutí informace týče. Na ní sice bylo vidět, že práce s kancelářskou technikou není silnou stránkou našich úředníků, ale co jsem potřeboval, to jsem obdržel.

Ouha mi bylo, při mé druhé žádosti. To jsem asi šlápl do vosího hnízda. Nebo spíše starostovi na kuří oko. Požádal jsem o informace týkajících se dětského hřiště, které bylo náhle vybudováno jako “náhodou” těsně před volbami.

Abych předešel spekulacím o tom, že jsem proti dětskému hřišti, musím napsat, že mít jej v obci je bezvadná a chválihodná věc. Osobně se práci s dětmi již několik let věnuji a hřiště jsem zastáncem. Jen mi na celé záležitosti vadí, jakým způsobem to bylo provedeno. Jen pro ilustraci: mít chytrý mobilní telefon a nebo auto je také prima věc, ale když jej chcete, také si je jdete koupit a nepořídíte si je nekalým způsobem.

A teď zpět k mé žádosti. Nejspíš vzhledem k tomu, že měl někdo na OÚ černé svědomí, začal zkoumat mojí žádost a našel v ní chybu. Zapomněl jsem uvést své datum narození a byl jsem vyzván k doplnění (FYI v první žádosti také nebylo uvedeno).

OK, řekl jsem si. Zákon o svobodném přístupu k informacím na OÚ znají, tak by vše mělo jít hladce. Ale chyba lávky. Když jsem poslal doplněnou žádost, zjistil jsem, že se starostovi do poskytnutí těchto informací zjevně nechce. Přestože jsem na začátku zmínil, že se jedná o velmi krátký zákon, stihl starosta několikrát pochybit proti jeho ustanovením.

  • Přes opakované upozornění na lhůtu pro poskytnutí informace ji neposkytl v čas a donutil mě přes opakované upozornění podat si na jeho postup stížnost.
  • Moji stížnost postoupil bůhví jakým způsobem, protože mi vzápětí přišel e-mail z krajského úřadu, že jsem měl stížnost podat cestou OÚ. Což jsem ovšem učinil.
  • Ztratil nárok na úhradu vzniklých nákladů.
  • Nezákonně po mně požadoval zálohu ve výši 1000 Kč s tím, že mi zbytek vrátí po odečtení nákladů na kopírování (ty jím byly vyčísleny na 400 Kč).
  • Po domluvě krajského úřadu informace poskytl, ale jen částečně a o zbytku nevydal rozhodnutí o zamítnutí žádosti (Navíc po mě požadoval zaplatit 188 Kč a z toho na kopie připadalo jen 62 Kč!. Zbytek bylo poštovné 3 x 42 Kč. Navíc mu nějak uniklo, že poslední dopis byl v ceně 47 Kč. A už vůbec pozapomněl na zánik nároku na úhradu. Kde tedy vzal oněch původních 400 Kč za kopie?)
  • Mou druhou stížnost na neúplnost informací postoupil opět až po uplynutí lhůty.
  • Přestože zákon říká “Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě” (Jaký je rozdíl položit dokument na snímač skeneru namísto snímače kopírky?) pořizoval papírové kopie (zřejmě s cílem “Tak si to zaplať, otravo!”).
  • Přestože zákon říká “Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa” zasílal mi dopisy přesahující cenu 40 Kč (zřejmě se stejným záměrem). Tak jako tak, zbytečně utrácí veřejné finance.

Mou druhou stížnost již krajský úřad vyřídil (první se nezabýval, neboť starosta se rozhodl vyřídit ji poskytnutím informace) a nařídil OÚ Kunratice do 15 dnů vydat zbylé informace. Takže si teď držím pěsti, abych informace obdržel. Jakmile je získám, zveřejním zde jejich obsah.

A dále člověk, který při vyřizování jedné žádosti tolikrát pochybí, je obyčejný lajdák a na úřadě nemá co pohledávat. Co se samotné stavby týče, vidím v tom jen nuzný předvolební tah – “Já, starosta, jsem zařídil hřiště pro děti…” Starosta za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce (§ 103 odst. 2 zák. o obcích) a odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce (§ 103 odst. 4 písm e) zák. o obcích). Kunratický starosta se snaží jen mlžit a rozhodovat sám. Kam se vytratila demokracie a transparentnost?

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář