Proč máme pro okolí vypadat jako balíci?

Obecní úřad Kunratice zastupuje obec při styku s veřejností, okolními obcemi, krajem a v poslední době, jak jsem zaznamenal, často i s médii. Jenže jak máme vypadat v očích všech zmiňovaných a nejen těch, když naši úředníci neumějí ani česky? O málo smysluplných větách v úřední komunikaci teď nehovořím. Stačí se podívat například do programu jednání zasedání zastupitelstva. Přesto, že jsme již starostu několikrát upozorňovali například na termín “hoření část obce” (faktem sice je, že v poslední době v obci několikrát hořelo, ale zrovna na “dolením” konci) s hořením to nemá nic společného a navíc se to v programu objevovalo i nadále.

Podívejme se například společně na program posledního, 19. zasedání zastupitelstva obce dne 2. 11. 2011. Prapodivné na všech programech je to, že nejsou souvisle číslovány body programu. Dvakrát se čísluje od jedné. Jedná se tedy o dva programy? Schvaluje se vždy jen jeden. Nejhorší na celém programu je však formulace jednotlivých bodů, ze kterých není jasně zřejmé, co se bude projednávat. Jak se pak zastupitelé a veřejnost mohou připravit na jednání? Někomu, kdo ví, co se bude projednávat, to však může vyhovovat. Připraví si řešení a díky Occamově břitvě je přijato jeho, předem připravené řešení. Řešení, které nemusí být zrovna to nejlepší.

Teď podrobněji k jednotlivým bodům programu 19. zasedání:

4. Darovací smlouva s Krajským úřadem Libereckého kraje – kdo komu co daruje? Obsahem bodu jednání bylo darování pozemku Libereckému kraji.

7. Smlouva na hrobní místo a zvýšení poplatku – poplatku za co a u čeho?

8. Seznámení se zápisem dílčí kontroly – kdo, kde a komu co kontroloval?

9. Cesta u p. Rudolfa – co je s ní? Je křivá, budeme ji narovnávat? Obsahem bylo projednání námitky pana Rudolfa ke způsobu provedení opravy cesty u jeho domu.

10. Cesta k Němcům – tak předně, nevím, že by v obci bydleli Němci, ale vím, že zde bydlí Němcovi. A za další, co je s cestou? Stále ještě vede do kopce? Projednávala se oprava cesty k Němcovým.

12. Směrnice účtování majetku – o jaký a čí majetek se jedná?

Matoucí formulace mohou vyvolat dezinformovanost a ztrátu přehledu nad děním obci. Škodí pověsti obce i obci samotné. Ale bohužel, zdá se, že je to Vám, občanům Kunratic u Cvikova, zatím stále jedno.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pochybení úřadu, Zasedání zatupitelstva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář